Otázky a odpovědi


Nenašli jste odpověď na Vámi hledanou otázku?

Nevadí. Kontaktujte nás kteroukoliv cestou z nabízených možností a pomozte nám tím rozšířit databázi zde uváděných informací.

Za všechny Vaše otázky Vám předem děkujeme.
 


Doménová problematika


Co je to doména?

Doména je identifikace Vaší prezentace mezi mnnohými na internetu.
Může to být název Vaší společnosti, dílčího projektu, apod. stejně jako čehokoliv co přitáhne pozornost adresátů obsahu Vaší prezentace.
Výběru vhodného názvu byste měli věnovat zvýšenou pozornost, protože čím výstižnější název, tím lépe Vás návštěvníci najdou.

Tip: jakoukoliv doménu si může zaregistrovat kdokoliv, bez omezení. Neztrácejte tak čas a neriskujte, že si Vámi požadovanou doménu přivlastní někdo jiný a zaregistrujte si svou vlastní doménu ještě dnes.

Co znamená doména 2. řádu? Co je to subdoména?

Doména je rozdělena na části. Jako dělitelé slouží tečky a dělí doménu jako celek na (na příkladu domény www.netarna.cz)

  • doménu prvního řádu neboli nejvyšší úrovně (top-level domain, TLD), která reprezentuje typ domény (na příkladu je .cz doménou prvního řádu) a dle ní můžeme ještě odlišovat
    • generické domény (.com, .info) a
    • národní domény (.cz, .eu);
  • doménu druhé úrovně, což je právě ta část, kterou si může zákazník registrovat dle vlastního výběru a dostupnosti zvoleného jména (např. netarna.cz) a
  • doménu třetí úrovně nebo-li také takzvanou subdoménu, což je třetí část, kterou si může vytvořit osoba oprávněná nákladat s doménou druhé úrovně (na příkladu www u www.netarna.cz).

Tip: Zájímá Vás doménová problematika blíže? Přečtěte si o novinkách v oblasti generických domén chystaných na rok 2012 na stránkách serveru Znalostní společnost.


Co je DNS záznam a co znamená jeho vedení?

DNS je zkratkou pro Domain Name System a funkcí tohoto systému je překlad doménových názvů na IP adresy, což jsou unikátní identifikátory strojů v síti Internet. Vzhledem k tomu, že zapamatovat si IP adresy strojů je velmi obtížné (pro skoro všechny stránky existuje unikátní adresa), byl zaveden překlad mezi uživatelsky přívětivou formou (www.netarna.cz) a její unikátní IP adresou (95.168.194.248).

Základní nastavení záznamů při registraci domény směřuje na server Vašeho registrátora. Je na vás, abyste si zřídili na nějakém serveru webhosting a poskytovatel vám pak sdělí novou IP adresu, na kterou musíte Váš DNS záznam upravit, aby byla Vaše prezentace dostupná pod Vámi vybraným jménem.
V běžném provozu se může uživatel setkat s požadavkem na změnu DNS záznamu například za situace, kdy hodlá přesunout poskytování e-mailových účtů na jiného poskytovatele (s tímto se mohou setkat například školská zařízení všech typů), nebo odkazovat určitou svou subdoménu na jiný server, než na který směřuje doména druhé úrovně apod.

Co znamená parkování domény?

Parkování domény využijete za předpokladu, že chcete doménu jen registrovat a tím si ji na registrační období přivlastnit. Zaregistrovanou doménu (registrační poplatek se hradí na období 1 roku a jeho násobky, více viz odkaz domény) pak můžete u nás "zaparkovat" a mít ji k dispozici do doby, než pro ní najdete konkrétní uplatnění.
Doménového jméno poté směřuje na předdefinovanou webovou stránku informující o její registraci (obsazení) nebo prostřednictvím DNS záznamu odkazuje na jiné místo na Internetu (webovou prezentaci provozovanou již pod jinou doménou apod.).


Webhosting


Co je to webhosting?

Webhosting znamená umístění Vaší prezentace na serveru poskytovatele. Tedy využití zdrojů poskytovatele služby za účelem zviditelnění na internetu bez nutnosti dalších nákladů na provoz a údržbu technického vybavení a znalostí k jeho správě.

Potřebuji k doméně webhosting a naopak k webhostingu doménu?

Nepotřebujete.
Doména může odkazovat například na již existující webovou prezentaci, která je provozována pod jinou doménou. Důvody k podobnému kroku mohou být různé, nejčastěji marketingové. Stejně tak nemusí (po přechodnou dobu) směřovat nikam a být pouze připravena k budoucímu použití s jistotou, že si vybranou doménu nikdo nepřivlastní.
Webhosting bez registrované domény taktéž může existovat. Webová prezentace nacházející se na tomto prostoru ovšem bude přístupná pod doménou někoho jiného (nejčastěji poskytovatele webhostingu).


Klientské zóna a objednávky


Jak mohu objednat doménu (webhosting,...)?

Veškeré objednávky lze provádět prostřednictvím klientské administrace, nazývané také klientské zóna. Ta je přístupná všem zájemcům po provedení registrace.

Jak se mám zaregistrovat?

Registraci lze provést jednoduchým způsobem vyplněním formuláře s kontaktními údaji po pročtení a odsouhlasení podmínek registrace.
V případě problémů s registrací je na úvodní straně klientské zóny k dispozici stručný návod s nápovědou pro registraci.

Zapomněl jsem heslo pro přihlášení do klientské zóny, jak mám postupovat?

V případě, že zapomenete heslo pro přístup do klientské zóny (nebo systém odmítá Vámi zadávané přihlašovací údaje), můžete požádat o změnu hesla prostřednictvím formuláře zapomenuté heslo. Zde vyplníte login (přihlašovací jméno) a e-mail zadaný při registraci a nové heslo Vám bude vzápětí doručeno.

Zapomněl jsem login (přihlašovací jméno) potřebný pro přihlášení do klientské zóny, jak mám postupovat?

V tomto případě můžete požádat o znovuzaslání loginu (přihlašovacího jména) na Vaší e-mailovou adresu prostřednictvím formuláře zapomenutý login. Zde stačí vyplnit e-mailovou adresu zadanou při registraci, na kterou je vzápětí zasláno znění loginu (přihlašovacího jména).


Právní a související otázky


Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Jsme si vědomi váhy osobních údajů a jejich zranitelnosti ve světě elektronické komunikace. Ochrana osobních údajů klientů je pro nás proto prioritou.
Za tímto účelem jsme registrovaným správcem osobních údajů vedeným u Úřadu pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Osobní údaje klientů nepředáváme třetím osobám a narozdíl od jiných dat je vedeme ve zvláštním, zpřísněném režimu nakládání.

Tip: Přiblížení problematiky naleznete například v článku k definici pojmu osobní údaje na stránkách serveru Znalostní společnost.

Jak je uživatel chráněn při objednávce?

Každá jednotlivá objednávka obsahuje v posledním kroku kompletní rekapitulaci objednávaných služeb, jejich popis, cenu a všechny související právní dokumenty, které by uživatel měl přečíst a se kterými musí výslovně souhlasit, jinak objednávka nebude dokončena.
V oblasti informovanosti zákazníka jdeme ale ještě dál. V klientské administraci, části objednávky, pod odkazem přehled objednávek lze kdykoliv zobrazit výše zmíněnou rekapitulaci.

Jak mohu nahlásit škodlivý obsah?

O možnosti nahlášení škodlivého obsahu na webové prezentaci je každý návštěvník informován pod odkazem v patičce stránky. V případě zjištění závadného obsahu na webové prezentaci či v informačním systému některého z projektů společnosti SparkTECH s.r.o. nás o tomto stavu, prosím, informujte. Učinit tak můžete využitím kteréhokoliv z kontaktů uvedeného na příslušné straně. Společně s oznámením uveďte, v čem spatřujete závadnost uvedených informací.

O přijetí hlášení Vás budeme zpětně informovat. Pokud nedostanete toto potvrzení, využijte laskavě jiný komunikační kanál.


Technické otázky


Co je to zabezpečené webové připojení?

Jedná se o připojení prostřednictvím protokolu HTTPS namísto standardního HTTP. V běžné praxi poznáte tento druh připojení mimo již zmíněného protokolu https:// z adresního řádku prohlížeče, a to ikonou zámku jako je tomu u Internet Exploreru nebo změnou barvy a informací o doméně či provozovateli jako je tomu u Mozilly Firefox .
Protokol HTTPS využívá k šifrování dat protokolů SSL nebo TSL.
Netárna je autorizována společností StartCom Certification Authority, poskytovatele SSL certifikatů. Bezpečnost Vašich dat je pro nás prioritou.

Jaké jsou údaje nutné pro připojení k FTP, webamailu,... atd.?

Veškeré tyto údaje získá uživatel po registraci do klientské části NETárny pod příslušným odkazem vztahujícím se k dotazované službě. Údaje jsou zpřístupněny pouze těm uživatelům, kteří mají funkčnost objednanou v rámci některé z nabízených služeb.

Jak se připojit prostředictvím FTP k webhostingovému prostoru?

Chcete-li využít pro připojení k webhostingovému prostoru FTP přístup a prostřednictvím FTP protokolu nahrávat obsah, máte možnost využít

  • některého z dostupných FTP klientů (Total Commander, ...) nebo
  • webového FTP klienta provozovaného NETárnou.

Přístupové údaje pro zadání do FTP klienta naleznete přímo v prostředí klientské administrace pod příslušným odkazem.

Webový FTP klient je dostupný na adrese webftp.netarna.cz a návod pro jeho použití naleznete pod odkazem Návod na použití webového FTP klienta.

Jaká bezpečnostní opatření máte zavedena proti zneužití hesla k účtu?

Krom samotného způsobu přenosu dat (zabezpečeným připojením, viz výše) jsou hesla pro přístup generována samotným systémem a to z kombinace alfanumarických znaků. Nadto je uživatel systémem v pravidelných intervalech vyzýván ke změně hesla a při této změně je informován o síle zvoleného hesla.

Kdy se projeví změny provedené v rámci webhostingu?

Některé změny provedené v rámci webhostingu se neprojeví ihned. Například po nahrání obsahu (souborů) prostřednictvím FTP do Vámi vyhrazeného prostoru nedojde okamžitě k reakci ukazatelů zaplněnosti tohoto prostoru. Server na tyto změny reaguje v určitých časových intervalech a změny se tak mohou v závislosti na době provedení změny projevit až v horizontu jedné hodiny.