Provozovatel

Provozovatelem služby je společnost SparkTECH s.r.o. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 179353.


Prohlášení o vlastnických právech

Všechna práva k obsahu webové prezentace jsou vyhrazena.

Veškerý materiál, který je součástí této prezentace, je majetkem společnosti SparkTECH s.r.o.. Manipulovat, kopírovat a zveřejňovat informace zde uvedené bez souhlasu společnosti, je zakázáno!


Nahlášení škodlivého obsahu

V případě zjištění závadného obsahu na webové prezentaci či v informačním systému některého z projektů společnosti SparkTECH s.r.o. nás o tomto stavu, prosím, informujte. Učinit tak můžete využitím kteréhokoliv z kontaktů uvedeného na příslušné straně. Společně s oznámením uveďte, v čem spatřujete závadnost uvedených informací.

O přijetí hlášení Vás budeme zpětně informovat. Pokud nedostanete toto potvrzení, využijte laskavě jiný komunikační kanál.

Ochrana osobních údajů

Společnost SparkTECH s.r.o. registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Jsme si plně vědomi důležitosti ochrany osobních údajů našich zákazníků zvláště s přihlédnutím k oblasti poskytovaných služeb. S osobními údaji nakládáme striktně podle platných právních předpisů včetně judikatury a zavádíme přísná pravidla pro toto nakládání.

Ochrana dat

V zájmu zvyšování bezpečnosti jsme se rozhodli, nad rámec stávajících standardů, v rámci organizace i u všech jednotlivých projektů implementovat technické normy ČSN ISO/IEC TR 13335 Směrnice pro řízení bezpečnosti IT, konkrétně část 1: Pojetí a modely bezpečnosti IT a část 2: Řízení a plánovaní bezpečnosti IT.

Všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení - zde

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na kontakty uvedené zde.